Kursusplan

1. Introduktion

1. og 2. mødegang oprettes mailkonto og NemID til alle kursister, desuden indlægges en genvej på skrivebordet på deres personlige PC til: https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen

 og http://seniormidtfyn.dk

 

Desuden hentes fra http://seniormidtfyn.dken fil indeholdende denne Kursusplan, gemmes på egen PC med genvej fra skrivebordet.

 

1.1                 Se "Lille film om det at være IT-fremmed" ligger på Frivilligportalen - undervisningsmaterialer. Klik her for at se filmen https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/it-og-teknologi/redskaber-og-inspiration-til-undervisning-og-it-hjaelp/undervisnings-og-hjaelperedskaber

 

 

1.2       Gennemfør kurset " Bliv dus med din Computer"

https://e-learning.kmd.dk/kurser/aeldresagen/index.htm

Kun  kap 1-5. Husk at lægge en genvej til kurset ud på skrivebordet.

            NB! Husk at slå lyd til.

1.3       Gennemfør kurset "Musetræning" ligger på http://www.fredbib.dk/musetraening/page1.html?fagomraade=eae62285-30a3-48e2-b2d8-a2a2ab871ec6

 

1.4       Få musen til at makke ret - Modul 6

http://komputer.dk/files/bonnier-kom/grundviden6_komdk_142012.pdf

 

1.5       Sådan skriver du på din PC ved brug af WordPad eller eget program.  http://komputer.dk/files/bonnier-kom/grundviden4_komdk_122012.pdf

Skriv en fri tekst/brev, eller afskriv en avisartikel. Den skal indeholde store og små bogstaver, fed skrift, desuden en centreret overskrift. Løs evt. opgave 3.1

Hjemmeopgave til næste gang.  Alle skriver en tekst derhjemme, teksten gemmes og findes frem til "fremvisning/oplæsning" næste gang. Kan være afskrift af en avisartikel.

 

2. Internetbrowser

 

3. E-Mail

3.1       E-mail: Gennemfør kurset "Bliv dus med din Computer" ligger her:

https://e-learning.kmd.dk/kurser/aeldresagen/kapitel7.html

 

            NB! Husk igen at slå lyd til, læg mærke til at hele talen er tekstet hvis det er svært at høre i lokalet, ellers må I gennemføre øvelsen derhjemme i fred og ro. God fornøjelse

3.2       Skriv nu en mail til: seniorhuset@outlook.dk

Hjemmeopgave: Alle kursister sender en mail til hver instruktør. Husk at udlevere mindst 2 adresser.

 

4. Digital Post

4.1       Digital post: Gå til "Undervisningsmaterialer om Digital post" på https://www.borger.dk/Sider/Post.aspx?NavigationTaxonomyId=8194f06a-7e20-489e-ab74-f8929f7385f8 og læs: Information om Digital Post (fra borger.dk)

4.2       fra samme sted se - Film om Digital Post :

https://www.youtube.com/watch?v=mgiF-ALVKmo

 

4.3       Gå via http://www.ekurser.nu/kursus/262 til "Digital Post via Borger.dk 1" Send og Modtag

4.4       Fra samme http://www.ekurser.nu/kursus/263  til "Digital Post via Borger.dk 2" Opret mapper og få overblik.  - Vejledning udskrives til hver kursist.

4.5       Via egen NemID og digital post oprettes flg. mapper efter behov: f.eks. Kommune, Skat, Forsikring og Bank

            Brug den udskrevne vejledning som hjælp.

Husk at afkrydse under indstillinger i Digital post, hvis Digital post skal vise post fra private virksomheder, ellers vises den private post kun i eBoks.dk

 

5. Offentlig selvbetjening

5.1       Offentlig selvbetjening på Borger.dk: http://www.ekurser.nu/tema/22  vælger du "Offentlig selvbetjening". Her ligger en del vejledninger til, hvordan man skal gøre på borger.dk bl.a.

            Sådan anmelder du rotter, Boligstøtte 1, Boligstøtte 2, melde flytning, bestille blåt  sygesikringsbevis, disse vejledninger kan evt. udskrives. Desuden ligger her et par videoer,

            Sådan indberetter du Håndværkerfradrag, Sådan betaler du din restskat.

5.2       På borger.dks Demoside http://borger.digamb.dk/velkommen.php skal du nu prøve at søge om boligstøtte, ansøge om nyt pas og søge om Folkepension.

5.3       På samme demo skal du nu anmelde rotter, det gør du ved at skrive "rottebekæmpelse" oppe i søgefeltet.

5.4       På den rigtige Borger.dk skal du nu logge ind med dit Nøglekort, herefter prøver du igen at søge på rottebekæmpelse.    

 

6. Brug af Internettet

 

7. Netbank

7.1      Netbank  - Demo https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/it-og-teknologi/redskaber-og-inspiration-til-undervisning-og-it-hjaelp/demomiljoeer 

8. Sikkerhed

 

9. Andet

9.1       Billeder - flytte mellem diverse enheder som telefon mv. til PC'en http://komputer.dk/files/bonnier-kom/grundviden3_komdk_112012.pdf

9.2       Evalueringsskema udleveres og udfyldes.