Guldhøj blev resultatet af nogle seniorers ønske om et aktivt værested hvor man kan dyrke sine fritidsbeskæftigelser.

Og et sted hvor man kan vedligeholde og udvikle sine færdigheder. Alt sammen mens det sociale samvær er i højsædet. Og i henhold til Ældre Sagens regler.

Det lykkedes for Ældre Sagen på Midtfyn at finde et egnet sted i Guldhøj på Floravej 11, 5750 Ringe.

 


Guldhøj, Floravej 11, 5750 Ringe