Om Slægtsforskning i SENIORHUSET GISLEV

Seniorhuset tilbyder som en ny aktivitet, slægtsforskning på PC. Kursisterne får en grundlæggende forståelse for de begreber som slægtsforskning bygger på. For at forstå kirkebøger, folketællinger og andre arkivalier, er det vigtigt at starte med papir og blyant. Når begreberne er på plads, er det tiden at gå på nettet og finde familien, og ens forfædre. De digitale kilder har gjort det lettere at slægtsforske. Vi leder dig gennem de digitale arkiver ved at kombinere din computer og de fysiske arkiver.

Kurset som er tiltænkt til begyndere vil bl. a. omfatte følgende grundelementer:

  • Valg af slægtsforskningsprogram og gennemgang af disse
  • Informationssøgning, hvor finder jeg oplysninger om min slægt
  • Brug af nettet som kildemateriale


Der er ikke nogen forudsætninger for at deltage, så alle kan være med.
Hvis man har en bærbar PC bør den medbringes
Men der er en PC og iPad til rådighed i lokalet hvis det bliver nødvendigt
Programmerne der bruges vil blive hentet på nettet

Pris: 350 kr. for medlemmer / ikke medlemmer af Ældre Sagen 375 kr.

 
Wikipedia: Slægtsforskning, genealogi (græsk genea: familie og logos: læren om) er udforskningen af det enkeltes menneskes og families afstamning, hvor man klarlægger en persons slægtshistorie. Udforskerne kaldes slægtsforskere eller genealoger

Guldhøj, Floravej 11, 5750 Ringe